AGM/AJV, 21 December 2021

Chairman's Report for 2021

Notice and cover letter

Agenda

Minutes of AGM held on 17 December 2020

NVBV Algemene Jaarvergadering Desember 21 2021

Voorsitterverslag 2021

Kennisgewing en agtergrond

Agenda